Nisula 325H

Nummer ett bland lätta skördaraggregat

 

Skördaraggregatet Nisula 325H är särskilt lämpligt för förstagallring och skördning av kvistad energiskog. Det är väger inte mycket, och användarvänligheten gör att arbetet går snabbt och smidig. Gripen är utrustad med en fast och tre rörliga kvistknivar.

Basmodellens fjäderförsedda knivar följer automatiskt trädstammens former under kvistningen. Vid normala stamformer är det även den enklaste lösningen för föraren. Framknivarna kan även förses med cylindrar om kvistningsförhållandena kräver det. Cylindrarna möjliggör öppning av framknivarna under matningen. Funktionen är nödvändig t.ex. om arbetsplatsens skogsområden består krokiga trädstammar eller när mängden lövträd som ska hanteras är stor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Förstagallringar
Skördning av kvistad energiskog

LÄMPLIGA UNDERREDSMASKINER:

Lätta skördare
Jordbrukstraktorer med en kran monterad med hylsadaptrar
Lätta skotare med funktion för byte av grip
Grävmaskiner under 8 t

STYRSYSTEMALTERNATIV:

NCU2 med längdmätningsfunktion
NCU3LITE med funktion för längd- och diametermätning
NCU3i med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + prioritetsaptering
NCU3X med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + värdeaptering + dataöverföring (option)
Kompatibilitet med Motomit-styrsystemen

TILLÄGGSUTRUSTNING:

Sensor för diametermätning (NCU3LITE, NCU3i, NCU3X)
Cylindrar för framknivarna
Sågkontroll (NCU3LITE, NCU3i, NCU3X)
Automatisk kedjespännare (NCU3LITE, NCU3i, NCU3X)
Stubbspray (NCU3LITE, NCU3i, NCU3X)

Tekniska data

Vikt, kg 285
Max. sågningsdiameter Ø, mm 340
Antal kvistningsknivar 3 + 1
Renkvistning Ø, mm 240
Arbetstryck, bar 190
Oljebehov, l/min 90-120

Detaljer 325H

1

Gripens underhållsvänlighet är utmärkt. Alla smörjpunkter kan smörjas med aggregatet i samma position.

2

Gripens cylindrar rörs inte alls längdledes, vilket minimerar slangarnas rörelser och därmed risken för skador på slangarna.

3

Enheten för sågkontroll och den automatiska kedjespännaren ökar kapningseffektiviteten, ger användningsbekvämlighet och minskar utgifterna för sågkedjor och -svärd.

4

Framknivarna kan även förses med cylindrar om kvistningsförhållandena kräver det.