Nisula 425H

Perfekt effektivitets-viktförhållande för gallringar

Nisula 425H är ett skördaraggregat för gallring med extra kvistknivar. Gripen hanterar stammen på ett kontrollerat och snabbt sätt. Gripstyrningen av ny typ gör processen snabbare och precisare.
Nya, kraftigare drivmotorer ökar matningskapaciteten med 20 % jämfört med den förra modellen. Nya maskinbearbetade framknivar ger bättre kvistningseffektivitet och hållbarhet än tidigare. Extra kvistknivar på det nya skördaraggregatet 425H ger bättre produktivitet även för större träd, något som andra skördaraggregat i samma viktklass inte klarar av. Extra knivarna ger dessutom en större kvistningsdiameter. Gripen är ett mycket bra val för gallring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Gallring
Kvistning av energiskog

LÄMPLIGA UNDERREDSMASKINER:

Lätta skördare
Jordbrukstraktorer med en kran monterad med hylsadaptrar
Lätta skotare med funktion för gripbyte
Grävmaskiner under 12 t

STYRSYSTEMALTERNATIV:

NCU3LITE med funktion för längd- och diametermätning
NCU3i med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + prioritetsaptering
NCU3X med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + värdeaptering + dataöverföring (option)
Kompatibilitet med Motomit-styrsystemen

TILLÄGGSUTRUSTNING:

Sågkontroll
Automatisk kedjespännare
Färgmärkning
Stubbspray
Separat smörjning av sågkedjan

Tekniska data

Vikt, kg 410
Renkvistning Ø, mm 320
Max. kapningsdiameter Ø, mm (1 stam) 425
Antal kvistningsknivar 4 + 1
Framknivarnas öppning, mm 430
Extra knivarnas öppning, mm 580
Bredd i kvistningsläget, mm (öppen/stängd) 1100/940
Höjd i kvistningsläget, mm 880
Höjd i fällningsläget, mm 880
Arbetstryck, bar 210
Oljebehov, l/min 120-150

Detaljer 425H

1

Gripens underhållsvänlighet är utmärkt. Alla smörjpunkter kan smörjas med aggregatet i samma position.

2

Gripens cylindrar rörs inte alls längdledes, vilket minimerar slangarnas rörelser och därmed risken för skador på slangarna.

3

Enheten för sågkontroll och den automatiska kedjespännaren ökar kapningseffektiviteten, ger användningsbekvämlighet och minskar utgifterna för sågkedjor och -svärd.

4

De extra kvistknivarna på mitten av gripen under stammen ger ett trekantigt stöd, som bär upp stammen under fällningen. Så hålls även överstora träd i ett utmärkt grepp i förhållande till skördaraggregatets storlek.

5

Trekantstödet underlättar även hanteringen av stammen och förbättrar mätprecisionen.

6

Med de extra knivarna intill matningsvalsarna underlättas kvistningen av krokiga stammar. Vid behov kan aggregatet flyttas förbi de krokiga delarna med öppna framknivar, utan att släppa greppet om stammen och utan att försämra kvistningen.