Nisula 500C

Mera egenskaper för avverkning

 

Denna grip ger kraft till senare gallringar och för slutavverkning av klena stammar. De fysiska måtten gör gripen lämplig för gallring och tack vare de högklassiga materialen väger den bara 650 kg. 500C är ett flerfunktionsaggregat med griparmar, med vilket hanteringen och sorteringen av timmer sker utan problem. Styrsystemet NCU3 anpassar gripens gripkraft till den aktuella stammen vilket gör att aggregatet har ett fast grepp om stammen under fällning, matning och förflyttning. Vid kombinerad användning möjliggör de separata griparmarna även lastning utan byte av grip.

Vid fällning och flyttning av grövre och tyngre stammar håller griparmarna ett stadigt grepp runt stammen, såsom också med fram- och bakkniven samt med rullcylindern. När inmatningen inleds reduceras gripkraften gradvis för att minimera friktion. Diametrarna för vilka gripkraften reduceras, finns färdigt inställda i styrsystemet. Vid behov kan inställningarna justeras via styrsystemet, men oftast fungerar gripen bäst med standardinställningarna.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Gallring
Kvistning av energiskog
Lätt slutavverkning
Användning av kombinationsmaskin

LÄMPLIGA UNDERREDSMASKINER:

Medeltunga skördare
Medeltunga och tunga skotare i kombinationsdrift
Grävmaskiner 14–16 t

STYRSYSTEMALTERNATIV:

NCU3LITE med funktion för längd- och diametermätning
NCU3i med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + prioritetsaptering
NCU3X med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + värdeaptering + dataöverföring (option)
Kompatibilitet med Motomit-styrsystemen och Valmet/Komatsu Max

TILLÄGGSUTRUSTNING:

Sågkontroll
Automatisk kedjespännare
Färgmärkning
Stubbspray
Separat smörjning av sågkedjan

Tekniska data

Vikt, kg 650
Renkvistning Ø, mm 320
Max. kapningsdiameter Ø, mm (1 stam) 500
Antal kvistningsknivar 3 + 1
Framknivarnas öppning, mm 500
Griparmens öppning, mm 1200
Bredd i kvistningsläget, mm (öppen/stängd) 1350/980
Höjd i kvistningsläget, mm (öppen/stängd) 1250/1050
Höjd i fällningsläget, mm 1120
Arbetstryck, bar 210-230
Oljebehov, l/min 140-180

Detaljer 500C

1

Gripens underhållsvänlighet är utmärkt. Alla smörjpunkter kan smörjas med aggregatet i samma position.

2

Cylinderrören rörs inte alls längdledes, vilket minimerar slangarnas rörelser och därmed risken för skador på slangarna.

3

Enheten för sågkontroll (tillval) och den automatiska kedjespännaren ökar kapningseffektiviteten, ger användningsbekvämlighet och minskar utgifterna för sågkedjor och -svärd.

4

De maskinbearbetade framknivarna ger bättre kvistningseffektivitet och hållbarhet.

5

På gripens mittdel, med griparmarna som finns under stammen som ska hanteras får man ett exceptionellt trekantstöd, som om bär upp stammen med fällningen pågår. Så hålls även överstora träd i ett utmärkt grepp i förhållande till skördaraggregatets storlek.

6

Trekantstödet underlättar även hanteringen av stammen och förbättrar mätprecisionen

7

Med griparmarna intill matningsvalsarna underlättas kvistningen av krokiga stammar. Vid behov kan aggregatet flyttas förbi de krokiga delarna med öppna framknivar, utan att släppa greppet om stammen.

8

Griparmarna gör gripen ytterst mångsidig, bl.a. kan den hantera flerstammiga och vindfällda träd. Griparmarna kan lätt gripa stammen med rätt grepp för hantering, vilket betydligt minskar risken för skador på knivarna och matarvalsarna.