Nisula Bromslänkar

Med hjälp av Nisula-bromslänken ökar arbetseffektiviteten, och arbetsprecisionen samt trivseln förbättras. Den reducerar effektivt aggregatets rörelse vid svängning.