Med utgångspunkt i vår egen erfarenhet har vi även utvecklat utrustningar som underlättar arbetet i skogen.

Nisula Forest Oy grundades år 1978 inom branschen mekanisk skördning. I entreprenörsarbeten använde man som mest tio egna skogsmaskiner, och efter hand har verksamheten övergått till tillverkning av maskiner. Praktisk erfarenhet som stödjer produktutvecklingen och planeringen har alltså samlats under flera tiotals år. Med utgångspunkt i vår egen erfarenhet har vi även utvecklat utrustningar som underlättar arbetet i skogen. Nisulas kedjehållare, bandspännare och slangsvivlar är välkända tillbehör bland skogsmaskinsproffs över hela världen.