Nisula 175E

energigrip med traditionella griparmar

Modellen 175E är utrustad med breda griparmar för att förbättra lastningskapaciteten. Armarna med pläterade ändar kan gripa alla stammar, även trädbuntar och buskar, och flytta dem till kapningsbladen. Svängfunktionen kan justeras till en lämplig trycknivå för lastaren med hjälp av en enkelt justerbar ventil.

I modellen 175EV kan tiltningsriktningen ändras med hjälp av en tiltriktningsventil. Funktionen möjliggör användning för arbeten såsom uppförande av stolpar. EV-modellen gör användningen av gripen ännu mer mångsidig.

Med hjälp av adapterserierna, som säljs separat, kan gripen lätt anpassas att ersätta nästan alla virkesgripar. Separata styrsystem och extra slangar behövs inte.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

För skördning av energiskog
För röjning av vägrenar eller skogsvägar
För rensning av gallringsskog
För underhåll av parkskogar och trädfällning i trädgårdar
För röjning av kraftledningsgator och borttagning av problemträd
För uppförande av stolpar med EV-modellen

LÄMPLIG BASMASKIN:

jordbrukstraktor
grävmaskin, 4–7 t
lastbil utrustad med kran
små skotare

Tekniska data

Vikt, kg 183
Gripens öppning, mm 765
Bredd, mm (öppen/stängd) 980/680
Höjd, mm (öppen/stängd) 1100/760
Höjd i fällningsläget, mm 520
Max. kapningsdiameter Ø, mm (1 stam) 150-180
Arbetstryck, bar 175-210
Oljebehov, l/min 25+

Funktionsprincipen för E-seriens energigripar

1

Med kapbladet monterat kan du fälla småträd och bunta dem på marken. Dessutom är det enkelt att fälla dem och lasta dem direkt i lastutrymmet.

2

Med kapbladet demonterat och tiltmekaniken låst kan gripen användas som en vanlig timmergrip för lastning av energiskog eller andra timmerkvaliteter.