Nisula 425C

Mera egenskaper för avverkning

Nisula 425C är ett flerfunktionsaggregat med griparmar, med vilket hanteringen och sorteringen av timmer sker utan problem. Styrsystemet NCU3 anpassar griparmarnas gripkraft till den aktuella stammen vilket gör att aggregatet har ett fast grepp om stammen under fällning, matning och förflyttning. Vid kombinerad användning möjliggör de separata griparmarna även lastning utan byte av grip.

Vid fällning och flyttning av grövre och tyngre stammar håller griparmarna ett stadigt grepp runt stammen. När inmatningen inleds reduceras gripkraften för att minimera friktion. Styrsystemet har ett inställt diametergränsvärde för användningen av griparmarna också när avverkning pågår. Vid behov kan inställningarna justeras via styrsystemet, men oftast fungerar gripen bäst med standardinställningarna.

Nya, kraftigare drivmotorer ökar matningskapaciteten med 20 % jämfört med den förra modellen. Nya maskinbearbetade framknivar ger bättre kvistningseffektivitet och hållbarhet samt större kvistningsdiameter jämfört med den tidigare C-modellen. 425C har extrafunktioner för gallring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Gallring
Kvistning av energiskog
Användning av kombinationsmaskin

LÄMPLIGA UNDERREDSMASKINER:

Lätta skördare
Jordbrukstraktorer med en kran monterad med hylsadaptrar
Skotare anpassade för kombinerad användning
Grävmaskiner under 12 ton

STYRSYSTEMALTERNATIV:

NCU3LITE med funktion för längd- och diametermätning
NCU3i med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + prioritetsaptering
NCU3X med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + värdeaptering + dataöverföring (option)
Kompatibilitet med Motomit-styrsystemen

TILLÄGGSUTRUSTNING:

Sågkontroll
Automatisk kedjespännare
Färgmärkning
Stubbspray
Separat smörjning av sågkedjan

 

Tekniska data

Vikt, kg 425
Renkvistning Ø, mm 300
Max. kapningsdiameter Ø, mm (1 stam) 425
Antal kvistningsknivar 2 + 1
Framknivarnas öppning, mm 430
Griparmarnas öppning, mm 920
Bredd i kvistningsläget, mm (öppen/stängd) 1100/940
Höjd i kvistningsläget, mm 880
Höjd i fällningsläget, mm 880
Arbetstryck, bar 210
Oljebehov, l/min 120-150

Detaljer 425C

1

Gripens underhållsvänlighet är utmärkt. Alla smörjpunkter kan smörjas med aggregatet i samma position.

2

Cylinderrören rörs inte alls längdledes, vilket minimerar slangarnas rörelser och därmed risken för skador på slangarna.

3

På gripens mittdel, med griparmarna som finns under stammen som ska hanteras får man ett exceptionellt trekantstöd, som om bär upp stammen med fällningen pågår. Så hålls även överstora träd i ett utmärkt grepp i förhållande till skördaraggregatets storlek.

4

Trekantstödet underlättar även hanteringen av stammen och förbättrar mätprecisionen.

5

Med griparmarna intill matningsvalsarna underlättas kvistningen av krokiga stammar. Vid behov kan aggregatet flyttas förbi de krokiga delarna med öppna framknivar, utan att släppa greppet om stammen.

6

Griparmarna gör gripen ytterst mångsidig, bl.a. kan den hantera flerstammiga och vindfällda träd. Griparmarna kan lätt gripa stammen med rätt grepp för hantering, vilket betydligt minskar risken för skador på knivarna och matarvalsarna.