Nisula 500H

Universalgrip för gallring och slutavverkning av klena stammar

Denna grip ger kraft till senare gallringar och för slutavverkning av klena stammar. De fysiska måtten gör gripen lämplig för gallring och tack vare de högklassiga materialen väger den bara 640 kg. 500H är ett skördaraggregat med extra knivar för utmärkt hantering av till och med stora träd. Extra kvistknivar på gripen ger bättre produktivitet även för större träd, något som andra skördaraggregat i samma viktklass inte klarar av.

Styrsystemet NCU3 anpassar gripens gripkraft till den aktuella stammen. Vid fällning och flyttning av grövre och tyngre stammar håller extra knivarna ett stadigt grepp runt stammen, såsom också med fram- och bakkniven samt med rullcylindern. När inmatningen inleds reduceras gripkraften gradvis för att minimera friktion. Diametrarna för vilka gripkraften reduceras, finns färdigt inställda i styrsystemet. Vid behov kan inställningarna justeras via styrsystemet, men oftast fungerar gripen bäst med standardinställningarna.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Gallring
Kvistning av energiskog
Lätt slutavverkning

LÄMPLIGA UNDERREDSMASKINER:

Medeltunga skördare
Grävmaskiner 14–16 t

STYRSYSTEMALTERNATIV:

NCU3LITE med funktion för längd- och diametermätning
NCU3i med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + prioritetsaptering
NCU3X med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + värdeaptering + dataöverföring (option)
Kompatibilitet med Motomit-styrsystemen och Valmet/Komatsu Max

TILLÄGGSUTRUSTNING:

Sågkontroll
Automatisk kedjespännare
Färgmärkning
Stubbspray
Separat smörjning av sågkedjan

Tekniska data

Vikt, kg 640
Renkvistning Ø, mm 430
Max. kapningsdiameter Ø, mm (1 stam) 500
Antal kvistningsknivar 5 + 1
Framknivarnas öppning, mm 500
Extra knivarnas öppning, mm 720
Bredd i kvistningsläget, mm (öppen/stängd) 1200/980
Höjd i kvistningsläget, mm (öppen/stängd) 1250/1050
Höjd i fällningsläget, mm 1120
Arbetstryck, bar 210-230
Oljebehov, l/min 140-180

Detaljer 500H

1

Gripens underhållsvänlighet är utmärkt. Alla smörjpunkter kan smörjas med aggregatet i samma position.

2

Gripens cylindrar rörs inte alls längdledes, vilket minimerar slangarnas rörelser och därmed risken för skador på slangarna.

3

Enheten för sågkontroll (tillval) och den automatiska kedjespännaren ökar kapningseffektiviteten, ger användningsbekvämlighet och minskar utgifterna för sågkedjor och -svärd.

4

De maskinbearbetade framknivarna ger bättre kvistningseffektivitet och hållbarhet.

5

De extra kvistknivarna på mitten av gripen under stammen ger ett trekantigt stöd, som bär upp stammen under fällningen. Så hålls även överstora träd i ett utmärkt grepp i förhållande till skördaraggregatets storlek.

6

Trekantstödet underlättar även hanteringen av stammen och förbättrar mätprecisionen.

7

Med de extra knivarna intill matningsvalsarna underlättas kvistningen av krokiga stammar. Vid behov kan aggregatet flyttas förbi de krokiga delarna med öppna framknivar, utan att släppa greppet om stammen och utan att försämra kvistningen.