Nisula 555C

Mera kraft och egenskaper för gallringar samt för slutavverkning av klena stammar

 

Nya 555C är ett flerfunktionsaggregat med griparmar, med vilket hanteringen och sorteringen av timmer sker utan problem. Vid kombinerad användning möjliggör de separata griparmarna även lastning utan byte av grip. Skördaraggregatets tillverkningskvalitet och material är av välbekant Nisula-kvalitet, och tack vare dem är gripens vikt låg i förhållande sina egenskaper, bara 810–840 kg beroende på utrustningen.

555C erbjuder många nya detaljer: Helt ny hydraulik för stora flöden, effektiv Nisula NSU-sågutrustning, såghölje med bultfästning och försedd med kedjesmörjningsbehållare samt patenterad Nisula Goldfinger-vattenkapning. I detta skördaraggregat finns egenskaper, som för arbetet kostnadseffektivare.

Styrsystemet NCU3 anpassar gripens gripkraft till den aktuella stammen. Vid fällning och flyttning av grövre och tyngre stammar håller griparmarna ett stadigt grepp runt stammen. När inmatningen inleds reduceras gripkraften gradvis för att minimera friktion. Diametrarna för vilka gripkraften reduceras, finns färdigt inställda i styrsystemet. Griparmens gripkraft styrs proportionellt. Vid behov kan inställningarna justeras via styrsystemet, men oftast fungerar gripen bäst med standardinställningarna.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Gallring
Kvistning av energiskog
Lätt slutavverkning

LÄMPLIGA UNDERREDSMASKINER:

Medeltunga skördare
Grävmaskiner 14–18 t
Tunga skotare i kombinationsdrift

STYRSYSTEMALTERNATIV:

NCU3LITE med funktion för längd- och diametermätning
NCU3i med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + prioritetsaptering
NCU3X med funktion för längd- och diametermätning + volymberäkning + värdeaptering + dataöverföring (option)
Dasa Forester
Motomit IT/PC
Valmet/Komatsu Maxi

TILLÄGGSUTRUSTNING:

Sågkontroll
Automatisk kedjespännare
Färgmärkning
Stubbspray
Separat smörjning av sågkedjan
Nisula Goldfinger-vattenkapning

Tekniska data

Vikt, kg 810-840
Renkvistning Ø, mm 320
Max. kapningsdiameter Ø, mm (1 stam) 550
Antal kvistningsknivar 3 + 1
Framknivarnas öppning, mm 500
Matarvalsarnas öppning, mm 585
Griparmens öppning, mm 1200
Bredd i kvistningsläget, mm (öppen/stängd) 1370/1090
Höjd i fällningsläget, mm 1350
Arbetstryck, bar 200-240
Oljebehov, l/min 150-200

Detaljer 555C

1

Helt ny hydraulik för 150–250 l/min flöde

2

Nytt längdmätningspaket: hydrauliskt lyft av mäthjulet, beröringsfri avkänning

3

Ny tjockleksmätning: förmedling utan spelrum, beröringsfri avkänning

4

Patenterad Nisula Goldfinger-vattenkapning

5

Nisula NSU sågutrustning av helt ny typ med 19 cm3 sågmotor (Parker)

6

Såghölje med bultfästning, och med kedjesmörjningsbehållare och pump