XB20

Med Nisulas SB- och XB-bomuppsättningslösningar kan du smidigt utrusta grävmaskinen för avverkning. Fästpunkten och tilläggsslangarna är utformade så att övergången från skogsförbättringsarbeten till avverkning och tvärtom sker smidigt. XB-modellen är utrustad med en hydraulisk förlängning och kan monteras till grävbommens översida eller undersida.

XB20 erbjuder mer än 2,5 m extra räckvidd tillsammans med den hydrauliska förlängningen. Den parallella bromslänken som tillhör standardutrustning gör förandet av gripen till trädet smidigt. Med förlängningens häl är det vid behov enkelt att hjälpa maskinen att röra sig i terrängen. Bomuppsättningslösningen Nisula XB20 har konstruerats att funktionera tillsammans med Nisula-skördaraggregaten.

KUNDFÖRMÅNER:

• Skyddar grävmaskinens grävbom under avverkning
• Goda arbetsegenskaper i närheten av maskinen
• Svänger runt på ett litet utrymme utan att svänga bommen