Brasilianska entreprenörer förlitar sig på Nisula-kvaliteten

Om det är svårt att höja slutpriset på en produkt, måste du minska kostnaderna. Vad är lösningen? Enkelt uttryckt är det att bedriva en noggrant reglerad verksamhet, helst nära slutkunden, och köpa utrustning med rimliga driftkostnader.

Det mesta av Brasiliens kommersiella tallbestånd finns i landets södra delar, särskilt i delstaterna Paraná och Santa Catarina. De flesta massa- och papperstillverkarna finns också där och de använder en stor del av den massaved som avverkas i området. Det är viktigt för oberoende odlare att få inkomster redan från det första utnyttjandet av skogens resurser.

Marcelo Tedesco anser att mekaniserad skörd är en viktig förutsättning även för mindre verksamheter. Malda Empreendimentos e Participação startade för åtta år sedan genom att plantera tallar efter att ha förvärvat sina första 200 hektar mark. ”Vi förvandlade en boskapsfarm till en skogsodling,” förklarar han. Redan från start var idén att sälja timmer som passar till en mängd användningsområden. ”Vi säljer vår massaved till Primo Tedesco (pappers- och kartongtillverkare). Medelstora diametrar och tjocka stockar säljs till sågverk och lokala plywood- och möbeltillverkare.” Omloppstiden är ca 18 till 20 år.

Maldas delägare Marcelo berättar att det ofta är mycket svårt att göra den första gallringen lönsam. ”Ett av problemen är arbetskraft. Den är svårt att få tag på och dyr. Mekaniseringen är avgörande för verksamheten – användningen av manuellt arbete under dessa förhållanden kommer att upphöra mycket snart,” förespår han. För närvarande förvaltar Malda tusen hektar planterad skog. De använder två skördare där huvudmaskinen är en 14 tons Hyundai grävmaskin. Skördaraggregatet på den första maskinen är en Nisula 500H, och den nyligen levererade maskinen har ett nytt Nisula 555H-aggregat.

Arbetet utförs i två skift. Skördaren kräver två förare och ytterligare två personer behövs för att hantera stockarna med en kran. Dessutom leds och samordnas arbetet av en arbetsledare, så totalt är det fem personer som arbetar. ”Jag tror att för att göra samma arbete manuellt skulle det krävas 20 till 30 personer plus arbetsdjur för att dra stockarna,” säger Marcelo. Företaget arbetar för närvarande med att gallra en tallskog i Caçador (SC). ”Om arbetet skulle göras manuellt, skulle det bli mycket dyrt att transportera virket ut ur området. Jag är ingen skogsingenjör, men jag förstår vad arbetskraft kostar,” konstaterar Maldas delägare.

Med tanke på dessa överväganden beslutade man att mekanisera arbetet med hjälp av skogsmaskiner från TMO. ”Fördelen med TMO:s maskiner är den låga driftkostnaden och att de tar förarens säkerhet på allvar.” Arbetet organiseras så att skördaren avverkar var sjunde trädrad och stockarna delas in i två klasser beroende på diametern – över och under 16 cm. ”Vi försöker alltid se till att ha en lastbil eller släpvagn som väntar på lastningen och kan transportera virket till slutanvändaren. ”Detta minskar antalet arbetsmoment och därmed också slutkostnaderna,” betonar Maldas delägare Marcelo.

VINST OCH PRODUKTIVITET

Avverkningen ger ca sex tusen ton virke per månad och skördare, vilket innebär lite över 120 ton per skift (eller 1 100 avverkade träd per skift); i genomsnitt ger varje träd 120 kg virke. Området ligger 25 km från en massafabrik och vägen till fabriken är asfalterad. Skogen som avverkas nu är 10 år gammal, vilket innebär att den första gallringen görs lite senare än normalt. Det är ett arbete där hälften av träden brukar skördas. I det område som förvaltas av Malda har 30 % av stockarna en diameter över 18 cm. Dessa stockar är mer värdefulla och säljs vanligen till andra företag för vidare bearbetning. De resterande 70 % är massaved som lämpar sig för massatillverkning. ”Under dessa förhållanden och med den nuvarande maskinkonfigurationen kan vi vara lönsamma även med den mindre diametern”, förklarar Maldas delägare. Han vill särskilt betona att informationen från skogskranstillverkaren och säljaren av Nisula skördaraggregat har visat sig vara korrekt. Uppskattningarna av produktiviteten, bearbetningshastigheten för stammarna och bränsleförbrukningen var korrekta och har till och med överträffats i praktiken.

SKRÄDDARSYDD LÖSNING

De ansvariga för TMO:s skogsverksamhet förstod att alla företagets kunder, både stora och små, ansåg att de måste mekanisera sitt arbete. För att kunna gör det, behövde de ett skördaraggregat som är rätt dimensionerat för gallringsarbeten. Detta ledde till ett samarbete med Nisula, en finsk tillverkare av skördaraggregat. ”Aggregaten på marknaden var alldeles för stora och uppfyllde inte de lokala kraven,” säger Heuro Tortato, försäljningschef för TMO:s skogsverksamhet. Nisulas högkvalitativa utbud av skördaraggregat är den idealiska lösningen för oss, eftersom det kombinerar rimliga priser med hög kvalitet.

Nisula 500H eller 555H skördaraggregat kombinerat med en medelstor grävmaskin på 14 till 16 ton, är ett idealiskt ekipage för de första tre gallringarna när tallskogen är mellan 8 till 14 år gammal.

Heuro Tortato betonar att de största fördelarna med Nisulas skördaraggregat är deras precision och hållbarhet. ”Noggrannheten för både diameter- och längdmätningen är utmärkt. Hållbarheten för ramarna till grävmaskinen har varit otroligt bra, tack vare materialet och den lyckade utformningen av skördaraggregaten,” förklarar han.

Innan själva arbetet inleds, utrustas TMO grävmaskinerna så att de är perfekt anpassade till det krävande skördearbetet. ”Vi monterar skördaraggregatet på maskiner som är anpassade till avverkning,” påpekar Heuro Tortato. Varje maskin är försedd med utrustning som ökar dess stabilitet och säkerhet och maskinen är också utrustad så att dess kraft är tillräcklig för arbetet under svåra terrängförhållanden.

Nisula och TMO organiserar årliga utbildnings- och provveckor. Bilden visar Hyundai 140 grävmaskin med Nisula 555H skördaraggregat.

Nisula 555H:s höga matningskraft kommer till god användning vid avverkning av kvistiga brasilianska tallar.

Intresserad?
Kontakta oss