Nisula 335E+

EFFEKTIV AVVERKNING AV ENERGIVED

 

Nya Nisula 335E+ är en ackumulerande energigrip utrustad med det helt nya ackumuleringssystemet Nisula BioARMS. Det nya ackumuleringssystemet har gripar med en sinnrikt utformad rörelseväg som gör det lätt att greppa småträd och buskar. Har toppmoderna funktioner för ackumulering och buntning. Nya 335E+ har överlägsna lastfunktioner och bladskärning och lämpar sig därmed för skotare. 335E+ kan även monteras på skördare och grävmaskiner. Detta är rätt grip om målet är maximal produktivitet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Avverka energiskog
Röja vägrenar och skogsvägar
Röja kraftledningsgator
Underhålla parkskogar och fälla träd i trädgårdar

LÄMPLIGA BASMASKINER:

Skotare, 14+ ton
Skördare, 16+ ton
Grävmaskiner, 12-18 ton

ALTERNATIV FÖR STYRSYSTEM:

Nisula NCU1
Nisula NCU3, NCU3Lite, NCU3i och NCU3X när ett skördaraggregat från Nisula används i samma maskin. Därmed behövs inget separat styrsystem för energigripen.
Kan installeras med de vanligaste styrsystemen

TILLBEHÖR:

Stubbehandling
Styrventiler för griparm och rotator

TEKNISKA DATA

Vikt, kg 650
Griparmens öppning, mm 1200
Skärdiameter, mm 250-320
Arbetstryck, bar 210-230
Oljebehov, l/min 150-200