Gallringen gjord i ett arbetspass

Mikko ja Matti Vikström Oy utför gallringsarbeten i första hand för den statsägda Forststyrelsen i Pudasjärviområdet. Redan för 17 år sedan beslöt företaget att utrusta sina två lättviktsskotare på 10 ton med universella skördaraggregat. Erfarenheten har visat att detta val var perfekt eftersom marken på de typiska avverkningsplatserna inte klarar flera maskinpass.

– 1997 transporterade jag och min bror Mikko timmer som fällts av en avverkare och började fundera på hur vi skulle kunna hitta arbete för oss och våra maskiner även på sommaren. Efter några experiment var den enda vettiga lösningen att ha en lättviktsskotare, robust kran och ett universellt skördaraggregat, minns Matti Vikström.

Lönsamheten är nyckeln

Matti Vikström berättar att de också prövade en konventionell maskinkombination med skördare/skotare, men detta visade sig vara mindre framgångsrikt, åtminstone på de mjuka torvjordarna och de bestånd som är typiska i Pudasjärviområdet. Mängden timmer som samlades in från gallringsbestånden var inte tillräcklig för att det skulle löna sig att använda två maskiner.
Nisula 425C, skördaraggregatet i änden på kranen, är ett universellt skördaraggregat utrustat med griparmar och det gör kapningen, kvistningen och lastningen av timmer till ett smidigt arbete. Styrsystemet har en diametergräns som är inställd för användningen av griparmarna under skördearbetet. Den smarta automatiken möjliggör ett fast grepp i alla situationer under avverkning, matning och bearbetning.

Tillförlitlig och enkel att använda

– Användningen av detta universella aggregat skiljer sig inte nämnvärt från ett konventionellt skördaraggregat, och styrsystemet fungerar fint, berättar Matti Vikström.
Tack vare de kompakta måtten är det lätt att placera aggregatet vid trädet som ska avverkas, utan att skada de träd som ska stå krav. Bröderna Vikström anser att aggregatets tillförlitlighet är mycket viktig för ett lönsamt gallringsarbete. Nisula 425C uppfyller deras förväntningar, eftersom det inte har behövt några egentliga reparationer eller svetsarbeten. Även antalet slangfel är litet – aggregatets cylindrar rör sig inte i längsled, vilket kraftigt minskar risken för slangskador.
Bröderna Vikström använder maskinerna i två skift. De byter ut maskinerna mot nya efter ca fyra år. Efter den tiden kan maskinen ha gått 14 000 timmar. De nya maskinerna levereras alltid från Nisula-fabriken, där det universella skördaraggregatet monteras och justeras enligt bröderna Vikströms önskemål.

Matti Vikström anser att mätanordningen på Nisula-aggregatet är extremt tillförlitlig. Han berättar att mätningen från kvistknivarna inte har orsakat några som helst problem. NCU3X-systemet för Nisula-aggregatet har en längd- och diametermätfunktion, kubikvolymmätfunktion och värdeskalningsfunktion.

Förvånansvärt mångsidig

Aimo Ojala arbetar som maskinoperatör hos bröderna Vikström och han är övertygad om det universella skördaraggregatets överlägsenhet på gallringsplatser. Aimo har använt ett universellt aggregat under nästan 20 år och tycker att det är mycket användarvänligt. Och han vet verkligen vad han pratar om, eftersom han också har stor erfarenhet av att använda konventionella skördaraggregat. Som en regel kan platserna avslutas under ett pass, vilket är en stor fördel på mjuka jordar. Aimo uppskattar att 425C är mycket användbar vid avverkning av träd med en kubikvolymer på mellan 300 och 350 liter, och större stammar orsakar heller inte några särskilda problem. Griparmarna i aggregatets mittdel ger ytterligare stöd och garanterar även ett säkert grepp för större stammar. Griparmarna ökar aggregatets mångsidighet vid bearbetning av t.ex. träd med två stammar eller fallna träd. Att plocka upp stammen från marken för bearbetning går snabbt och enkelt med griparmarna, vilket minskar risken att skada knivarna och matarrullarna.
Nisula 425C förbättrar gallringsprojektens kostnadseffektivitet. Jämfört med den tidigare C-modellen, ökar starkare motorer matningskapaciteten med 20 % och de nya, bearbetade kvistknivarna ger förbättrad kvistningseffektivitet och -hållbarhet och möjliggör även större kvistningsdiametrar.

Nisula 425C, skördaraggregatet i änden på kranen, är ett universellt skördaraggregat utrustat med griparmar och det gör kapningen, kvistningen och lastningen av timmer till ett smidigt arbete.

Mängden timmer som samlades in från gallringsbestånden var inte tillräcklig för att det skulle löna sig att använda två maskiner. Det är anledningen till att bröderna Vikström utrustade en lättviktsskotare med ett Nisula 425C universellt skördaraggregat.

Mikko säger att även kapitalkostnaden för det universella aggregatet är rimlig jämfört den konventionella maskinkombinationen.

Intresserad?
Kontakta oss