Harvennussavotta haltuun kerta-ajolla

Mikko ja Matti Vikström Oy tekee harvennusta pääosin Metsähallitukselle Pudasjärven alueella. Kahden keveän, kymmenen tonnin painoluokassa olevan ajokoneen nosturin päähän valittiin jo 17 vuotta sitten yhdistelmäkoura. Kokemus on osoittanut valinnan osuneen nappiin, sillä pääasiallisesti pehmeillä mailla tehtävä savotointi ei kestä useita ajokertoja.

– Vuonna 1997 ajoimme metsurin tekemää puuta metsästä ja siinä sitten veljeni Mikon kanssa mietittiin, miten saisimme työllistettyä itsemme ja koneemme myös kesäajaksi. Erinäisten kokeilujen jälkeen ainoaksi järkeväksi ratkaisuksi osoittautui kevyt ajokone, tukeva nosturi ja yhdistelmäkoura, Matti Vikström muistelee.

 

Kannattavuus ratkaisee

Matti Vikstöm kertoo, että yrityksessä on kokeiltu perinteistä moto-ajokone ketjuakin, mutta ainakaan Pudasjärven seudun pehmeäpohjaisilla turvemailla ja leimikkorakenteilla ketju ei ollut hyvä ratkaisu. Harvennusleimikoilta saatava puun määrä ei riitä pitämään kahta konetta kannattavasti ajossa.

Nosturin päässä oleva Nisulan 425C on kuormausleuoilla varustettu monikäyttömalli, jolla puun katkaisu ja karsinta sekä kuormaus onnistuvat sujuvasti. Ohjausjärjestelmään on asetettu halkaisijaraja, mihin asti kuormausleukoja hyödynnetään myös hakkuutyön aikana. Nokkelasti toimivalla automatiikalla saadaan kaikissa oloissa erittäin tukeva ote puusta kaadon, syötön ja rungon siirtelyn aikana.

 

Helppokäyttöinen ja varma

– Eipä tämän yhdistelmäkouran käytössä oikeastaan ole mitään eroa varsinaiseen kaatopäähän verrattuna. Ohjausjärjestelmä on erittäin hyvin toimiva, Matti Vikström kertoo.

Kompakti koura on helppo viedä kaadettavalle puulle jäljelle jätettäviä puita vahingoittamatta. Kouran toimintavarmuus on Vikströmien mukaan tuottavan harvennushakkuun kannalta erittäin tärkeää. Nisulan 425 C on täyttänyt odotukset, sillä varsinaisia remontteja tai hitsauksia ei ole tarvinnut tehdä ollenkaan. Letkutkin kestävät erittäin hyvin, sillä kouran sylinterit eivät liiku lainkaan pituus-suunnassa, jolloin letkujen vaurioitumisriski pienenee oleellisesti.

Vikströmit hakkaavat koneillaan kahdessa vuorossa. Koneen vaihto uuteen on edessä noin neljän vuoden välein. Tällöin mittariin on ehtinyt tulla jopa 14 000 tuntia. Uusi kone on aina tullut Nisulan tehtaan kautta, missä yhdistelmäkoura on asennettu ja säädetty Vikströmien toiveiden mukaan.

Matti Vikström pitää Nisulan kouran mittalaitetta erinomaisen toimintavarmana. Karsintateristä mittaavan laitteen kanssa ei ole Matin mukaan tarvinnut saikata ollenkaan. Nisulan kouran NCU3X järjestelmä mittaa pituuden ja paksuuden, kuutioi ja tekee arvoapteerauksen.

 

Yllättävän monipuolinen

Vikströmeillä ajava Aimo Ojala on vakuuttunut yhdistelmäkouran ylivoimaisuudesta harvennusleimikoilla. Yhdistelmäkoura on ollut Aimon työkaluna jo parikymmentä vuotta ja hänen mukaansa se on erittäin kuskiystävällinen. Ojala tietää, mistä puhuu, sillä hänellä mittava kokemus myös pelkällä kaatopäällä savotoinnista. Pääsääntöisesti leimikolla tulee valmista kerta-ajolla, mikä pehmeillä mailla on erittäin suuri etu. Aimon arvion mukaan 425 C on erittäin käyttökelpoinen 300 350 litraisia puita hakattaessa, eikä hänen mukaansa tätä suuremmatkaan rungot aiheuta ylimääräistä vaivaa. Kouran keskiosassa olevilla kuormausleuoilla saadaan aikaan lisätuenta, jolloin suuretkin rungot pysyvät erinomaisesti otteessa. Kuormausleuat lisäävät kouran monipuolisuutta esimerkiksi haarapuiden ja tuulenkaatojen käsittelyssä. Leuoilla runko on helppo ja nopea poimia maasta käsittelyyn, jolloin terien ja syöttörullien vaurioitumisriski pienenee.

Nisula 425C antaa lisää kustannustehokkuutta harvennuksien tekoon. Aiempaa isommat vetomoottorit antavat viidenneksen enemmän syöttövoimaa ja uudet koneistetut etuterät antavat paremman karsintatehon ja kulutuskestävyyden, sekä aiempaa C-mallia suuremman karsintaläpimitan.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä