Forssa investerar i stadsmiljön, även i skogen

Forssa stad köpte en ny Valtra N174 Active, utrustad med en Palfinger-Epsilon C60F86-kran med maximal räckvidd på 8,8 meter. Maskinen levererades med tre olika typer av Nisula-aggregat. Skördaraggregatet 425C är utrustat med griparmar och det ackumulerande energiaggregatet 285E+ köptes samtidigt för skötsel av ungskog och parkskog. Köpet omfattade även den nya Nisula G22 timmergripen med gripskopor.

När utrustningen är anpassad efter arbetsuppgiften kan arbetet utföras effektivt. Och om utrustningen är i gott skick, är det ett nöje att arbeta. En traktor med skogsutrustning kan användas för mycket mer än bara konventionellt skogsbruk, förutsatt att den är rätt utrustad. Det krävs också en kompetent förare som kan underhålla maskinen och utföra jobbet på rätt sätt.

Städernas parkförvaltningar utför många olika slags arbetsuppgifter till förmån för stadens invånare. Arbetsomfattningen är ofta ganska begränsad. I Forssa däremot är arbetsuppgifterna mångsidiga och fler utrustningar har köpts in för att kunna utföra dem. Det senaste tillskottet i maskinparken är en Valtra N-serie traktor med utrustning från Nisula.

Förbättra vår kolsänka

– När vi tittar på helheten och Forssas ca 1 000 hektar skog, varav 300 hektar är parkskog nära bebyggda områden, är det uppenbart att det finns mycket som behöver göras. Andragallring och föryngringsavverkning utförs med vår partner UPM i certifierade skogar och detta partnerskap ger vissa fördelar. Vi ansvarar för röja plantskogen och utför de första gallringsarbetena, och där ligger vi ganska mycket efter, avslöjar parkförmannen Ismo Ojansuu. På den här platsen röjs t.ex. snårskog med en röjsåg bara 100 meter framför gallringen.

– Men situationen blir bättre nu när vi har en ordentlig plan, säger Ismo. Målsättningen kallas ”Bright Green Forssa” och ett av målen är att hantera våra kommersiella skogar så att de istället för snårskog producerar högkvalitativt virke som också passar skogsindustrin. Vi tar hänsyn till koldioxidbindning när det är möjligt.

– Vi styrs också av miljöhänsyn och målet att invånarna ska kunna använda skogarna för rekreation. Om en skog består av ogenomträngliga snår, vill ingen komma dit och det rekreativa värdet är mycket begränsat. En välgallrad skog lockar många fler människor. Särskilda områden och andra krav som biologisk mångfald, övervakade naturområden och skogens djurliv är faktorer som vi alltid tar hänsyn till i förvaltningen, fortsätter Ismo.

Behov för förvaltningen av grönområden

Inköpet av en ny traktor och kran var något vi funderade på under flera år. Efter ett löfte om finansiering 2018 besökte Leila och Ismo Okra jordbruksmässa och tog en första titt på vad marknaden hade att erbjuda. Långa diskussioner fördes med ett antal leverantörer om vad man kan förvänta sig av den aktuella maskinkombinationen och vad som inte går att få.

– De längsta diskussionerna hade vi med Kalle Mattsson från Nisula Forest, eftersom Nisula hade kunder som redan använde liknande kombinationer, förklarar Leila. Att förbereda en anbudsinfordran var lättare efter detta och det gjorde det också enklare att värdera olika punkter i anbuden. Denna kunskap och dessa diskussioner gjorde det också lättare att välja bort vissa egenskaper och behov som vi skulle få svårt att utnyttja. Vårt mål var att få en så mångsidig traktor som möjligt för olika slags skogsarbeten och vårt val kunde inte blivit bättre, förklarar Leila.

– Vi måste komma ihåg att ett av målen med detta utrustningsköp var att inte längre behöva skicka extrapersonal för att utföra kompletterande arbeten på platsen. Innan traktor- och krankombinationen köptes och anbudsinfordran förbereddes, lades mycket energi på att bestämma de potentiella arbetsuppgifterna som ekipaget skulle användas för. Skogsbruksarbetet var viktigt och att maskinen kan användas för gallringsarbeten, men samma ekipage måste också kunna ta bort farliga träd nära gångstigar och lasta stammen på släpvagnen. Stora träd behöver inte nödvändigtvis tas bort helt, utan kapas på fem meters höjd och allting ovanför ”stubben” avlägsnas från platsen. En förutsättning för att välja skördaraggregat var att de också skulle tillåta lastning. Detta innebär att en enda maskin och förare kan klara av alla arbeten på platsen.

– Vi är ansvariga för alla skogarna i staden och det inkluderar att ta bort farliga träd längs stigar och vägar innan de orsakar olyckor. Vi kan inte hindra människor från att vistas i skogen under storm, även om det inte är den säkraste platsen att uppehålla sig vid ett sådant tillfälle, kommenterar Ismo. Men en av våra uppgifter är att upptäcka alla farliga träd och ta bort dem i tid, fortsätter han.

Nisula G22 timmergrip med gripskopor inhandlades också till kranen för att både kunna ta bort gammal sand från lekplatser och leverera ny sand till sandlådorna.

– Dessa uppgifter tar mycket tid, men nu kan vi göra dem med en enda maskin och en släpvagn, förklarar Ismo. Arbetsuppgifterna kan planeras till tider som passar vår personal. Detta gäller även för transport av ny jord till rabatterna. Detta arbete kan utföras smidigt med en traktor – vi kopplar bara på en släpvagn och lastar den med lämplig jord. Att lägga ut jorden exakt där den ska vara är enkelt med kranen och gripskoporna.

Maskinen används mycket på vintern, under förutsättning att vädret inte hindrar gallringsarbetena. Och det är också en hel del arbete inplanerat inför sommaren. Vi har ännu inte ett redskap för att ta bort vegetation från vägrenen, men det är under övervägande. Ett aggregat med gräsklippare/slagklippare skulle göra det möjligt att röja vägrenen på lokala vägar i juni/juli och på det sättet hålla snyggt i landskapet.

Från manuellt arbete till maskinarbete

Den inköpta maskinen ska ha en rimlig användning under hela året, särskilt eftersom det är ont om personal. Allt manuellt arbete som kan göras med maskin, bör också göras med maskin.

– Det är därför vi planerar att ha minst två, helst tre utbildade förare till den här traktorn, säger Ismo. Vår främsta förare är för närvarande skogvaktaren Ismo Väisänen, som redan arbetat med den tidigare traktorn och skördaraggregatet med giljotinskärfunktion. Avverkaren Ville Sillanpää kommer också att utbildas för att köra maskinen. Utbildningen från Nisula täcker alla nödvändiga aspekter.

Inga vinstmål, men ekonomin är viktig

– Att köpa in en maskin som används dagligen för att förvalta grönområden i staden eller för gallringsarbeten i skogen kan till och med generera en liten vinst till staden. Om vi lägger ut allt detta arbete till entreprenörer, kommer deras vinst att bli en extrakostnad som vi måste betala, argumenterar Ismo. Och att anlita en extern partner innebär att det skulle vara intensiva diskussioner om kvalitetskriterierna, medan kriterierna nu kan förklaras på ett enkelt sätt till föraren, fortsätter han. Som det är nu har vi tillgång till erfarenheten från vår skogvaktare Ismo Väisänen och avverkaren Ville Sillanpää är utbildad skogsplanerare och de kan därför planera gallringsarbetet bättre än jag, erkänner Ismo.

– Det var viktigt för oss att redskapen är lätta att byta ut. Detta innebär att även arbetsuppgifter som tar mindre än en dag kan utföras när det passar.


BILDTEXTER

Staden Forssa köpte en ny Valtra N174 som Nisula utrustade för skogsbruksarbete. Samma styrsystem används för att styra Nisula 425C skördaraggregat och det ackumulerande energiaggregatet 285E+. Det går lätt och snabbt att byta aggregatet. Förarna Ville Sillanpää och Ismo Väisänen.

Vår organisation är förmodligen lite speciell, eftersom vi gör alla möjliga slags arbeten själva. Vi föredrar göra arbetet vid rätt tidpunkt och på det sätt vi själva vill. Förvaltningsavdelningen för grönområden måste ta särskilt hänsyn till aspekter som rör rekreationsområden, eftersom vi i princip är anställda av stadens invånare. Ismo Ojansuu och Leila Grönholm kontrollerar gallringsplatsen.

Intresserad?
Kontakta oss