Skogsutrustning för grävmaskin

Grävmaskinen är fortfarande ett av världens populäraste underreden för skördaraggregat. Nisulas skördaraggregat har under årens lopp monterats på 5–18 t grävmaskiner runtom i världen. Från oss får man färdiga helheter för montering på grävmaskiner att användas för skördning. Förutom skördaraggregatet erbjuder vi styrsystem i enlighet med kundens behov, nödvändiga styrknappar för skördaraggregatet samt nödvändiga ledningsserier. Nisulas nya uppsättningslösningar XB och SB för förlängningsbom ger större räckvidd och bättre funktionalitet vid avverkning. Nisula-importören ger mer information om monteringen.

grävmaskiner

Nisula 325H lämpar sig väl för små grävmaskiner. Det minsta oljebehovet för skördarhuvudet är 100 l/min. Det rekommenderade oljebehovet är 120 l/min. Förutom skördarhuvudet tillhandahåller vi ett lämpligt styrsystem enligt kundens behov, samt nödvändiga extra nycklar och ledningsnät. Vi tillhandhåller även 2-vägs bromsupphängare, som är designade för skogsavverkning och som förbättrar arbetet.

Nya snabbkopplingsbommen Nisula SB7 ger större räckvidd vid avverkning. Bommen är gjord för att användas tillsammans med skördaraggregat Nisula 325H. Bomklacken kan användas som hjälp för att förflytta maskinen i svår terräng. Bommen är försedd med Nisulas parallella bromslänkar och kundens önskade fästelement.

Nisula 425-serien lämpar sig väl för grävmaskiner över 8 ton. Det minsta oljebehovet för gripen är 120 l/min. Det rekommenderade oljebehovet är 150 l/min. Förutom skördarhuvudet tillhandahåller vi ett lämpligt styrsystem enligt kundens behov, samt nödvändiga extra nycklar och ledningsnät. Vi tillhandhåller även 2-vägs bromsupphängare, som är designade för skogsavverkning och som förbättrar arbetet. 425-serien lämpar sig väl för bearbetning. Pickup från marken sker snabbt med hjälp av extra plattor (425H) eller lastkäftar (425C). C-modellens egenskaper lämpar sig väl även för träbelastning.

Nya snabbkopplingsbommen Nisula SB13 ger större räckvidd vid avverkning. Bommen är gjord för att användas tillsammans med skördaraggregat Nisula 425. Bomklacken kan användas som hjälp för att förflytta maskinen i svår terräng. Bommen är försedd med Nisulas parallella bromslänkar och kundens önskade fästelement.

Nisula 500-serien lämpar sig väl för 12-14 tons grävmaskiner tack vare den lätta vikten. Det minsta oljebehovet för gripen är 140 l/min. Det rekommenderade oljebehovet är 180 l/min. Förutom skördarhuvudet tillhandahåller vi ett lämpligt styrsystem enligt kundens behov, samt nödvändiga extra nycklar och ledningsnät. Vi tillhandhåller även 2-vägs bromsupphängare, som är designade för skogsavverkning och som förbättrar arbetet. 500-serien lämpar sig väl för bearbetning. Pickup av stommen från marken sker snabbt med hjälp av extra plattor (500H) eller lastkäftar (500C). C-modellens egenskaper lämpar sig väl även för träbelastning.

Nya snabbkopplingsbommen Nisula SB13 ger större räckvidd vid avverkning. Bommen är gjord för att användas tillsammans med skördaraggregat Nisula 500. Bomklacken kan användas som hjälp för att förflytta maskinen i svår terräng. Bommen är försedd med Nisulas parallella bromslänkar och kundens önskade fästelement.

Den nya Nisula 555-serien är det rätta valet för skördarhuvud för gallring och för små trädstammar i skogsavverkningar. Gripen lämpar sig väl för grävmaskiner på 12-18 ton. Det minsta oljebehovet för gripen är 150 l/min. Det rekommenderade oljebehovet är 200 l/min. Förutom skördarhuvudet tillhandahåller vi ett lämpligt styrsystem enligt kundens behov, samt nödvändiga extra nycklar och ledningsnät. Vi tillhandhåller även 2-vägs bromsupphängare, som är designade för skogsavverkning och som förbättrar arbetet. 555-serien lämpar sig väl för bearbetning. Pickup av stommen från marken sker snabbt med hjälp av extra plattor (555H) eller lastkäftar (555C). C-modellens egenskaper lämpar sig väl även för träbelastning.
Nya snabbkopplingsbommen Nisula SB20 ger större räckvidd vid avverkning. Bommen är gjord för att användas tillsammans med skördaraggregat Nisula 555. Bomklacken kan användas som hjälp för att förflytta maskinen i svår terräng. Bommen är försedd med Nisulas parallella bromslänkar och kundens önskade fästelement.

Som alternativ erbjuds även förlängningsbommen Nisula XB20 med hydraulisk förlängning. XB20 monteras direkt på stiften ovanför grävbommen, utan snabbkopplingsmekanism.

Nya Nisula 755X är ett utmärkt val för grävmaskiner över 18 ton. 755X är ett robust och kraftfullt skördaraggregat särskilt för grävmaskiner, tillverkat i material av hög kvalitet. Aggregatet har fyra drivmotorer och tre matarvalsar. Gripen kräver ett oljeflöde på minst 200 l/min, men 280 l/min rekommenderas. Beroende på kundens behov erbjuder vi förutom skördaraggregatet även lämpliga styrsystem med de styrknappar och ledningsserier som behövs. Vi tillhandahåller även parallella bromslänkar som är särskilt utformade för mer effektiv avverkning.

Nya snabbkopplingsbommen Nisula SB20 ger större räckvidd vid avverkning. Bommen är gjord för att användas tillsammans med skördaraggregat Nisula 755X. Bomklacken kan användas som hjälp för att förflytta maskinen i svår terräng. Bommen är försedd med Nisulas parallella bromslänkar och kundens önskade fästelement.

Skördaraggregat och gripar för grävmaskin

Till sina egenskaper lämpar sig Nisulas skördaraggregat utmärkt för en grävmaskin. Kännetecknande för varje Nisula-skördaraggregat är den starka ramen, tydliga konstruktionen, servicevänligheten samt de högklassiga materialen och komponenterna.

Förlängningsbommar för grävmaskin

NISULA STYRSYSTEM

Nisula NCU3 / NCU3i

Nisula NCU3- mätapparat med 5,4” skärm har konstruerats utgående från erfarenheter som har insamlats under fyra decennier. Den nya elektronikgenerationen har gett systemet mer datorprestanda, NCU3 styr skördaraggregatet med precision. Menystrukturen är enkel att använda, för att varje förares inställning ska vara lätt att hitta.

Hydraulikstyrningen har tagits till en ny nivå, som möjliggör att man kan köra snabbt och exakt till måttet. Precision är till fördel under alla omständigheter. Sensorströmmen finns bakom en separat säkring, vilket medför att eventuella sensorskador minskar märkbart. Modellen NCU3i är försedd med 7” färgskärm. Prioritetsapteringen förenklar arbetet.

Nisula NCU3X

NCU3X är försedd med en större 12,1” pekskärm. X-modellen innehåller värde- och fördelningsaptering samt en dataöverföringsenhet. Tack vare den nya elektronikgenerationen och den ökade datorprestandan är fördelnings- och värdeapteringen exakt. Även den nya avancerade algoritmen maximerar resultatet.

PC:n som används för kartprogrammen och dataöverföringen är ett separat genomförande, varvid den inbyggda lösningen garanterar tillförlitligheten. Eventuella Windows/PC-problem stoppar inte upp avverkningen. PC:s datorprestanda påverkar inte på något sätt på avverkningen, vilket tillåter att skogsbolagets programvaror och kartprogram också får vara tunga.

Material och media

Kobelco SK55 + Nisula 325H
Volvo ECR88 + Nisula 425C
Hyundai 140 + Nisula 500H
Hyundai 140 + Nisula 555H
Volvo ECR145EL + Nisula 555H
Bildbank