Utrustning av skotare för kombinationsdrift

Nisula Forest Oy har lång erfarenhet av att utrusta skotare för kombinationsdrift. Under årens lopp har vi utrustat tiotals skotare till mångsidiga kombinationsmaskiner.

Med kombinationsmaskinen utförs trädavverkningens båda huvudfaser, skördningen och skotningen. Kombinationsmaskinerna indelas maskin- och arbetstekniskt i två olika huvudlinjer. Med de s.k. äkta kombinationsmaskiner kan båda arbetsfaserna utföras under samma körning utan att byta utrustning. Den andra huvudlinjen representeras av kombinationsmaskiner, på vilka skördaraggregatet och lastningsgripen byts beroende på vilken arbetsuppgift som ska utföras.

När skotaren utrustas för kombinationsdrift, erbjuder den mer produktivitet jämfört med en normal skotare. Anskaffningen av en kombinationsmaskin är för maskinföretagaren en mindre risk, eftersom mindre kapital är bundet till utrustningen. Kombinationsmaskinen är alltså en kostnadseffektiv ”enmans kedja” för många olika objekt. Med den kan man flexibelt komplettera den traditionella skördningskedjan eller kostnadseffektivt utföra entreprenader, där en skördningskedja med två maskiner är en onödigt stor och dyr lösning.

Nisulas skotare som är utrustad till kombinationsmaskin kan enkelt ändras om till skördarmaskin för hela träd till energived. Slanguppsättningen och rotatorn med adaptrar är konstruerad so att bytet av gripen sker smidigt. NCU3-styrsystemet avkänner automatiskt den ackumulerande energigripen 285E+. Ändringar i styrsystemet behövs inte. Arbetet kan påbörjas genast. Kan en maskin vara mer mångsidig än så? Det kan den inte. Mångsidigheten underlättar användningen av maskinen året runt.

Fördelarna med en kombinationsmaskin:

1 Den gör skotaren mer produktiv.
2 Med en maskin kan man erbjuda skördartjänster från stubbar till vägrenen.
3 Ett arbetsområde / kubikmängd som inte räcker till för kedjan, kan sysselsätta en kombinationsmaskin på heltid.
4 Mera riskfri. Mindre kapital binds än till en traditionell kedja.
5 Mindre förflyttningskostnader och underhållskostnader jämfört med en kedja
6 Mångsidigare arbetsuppgifter.
7 God konkurrenskraft på små arbetsplatser, där förflyttningskostnadernas påverkan på timmerskördningens enhetskostnader är som störst.
8 Möjlighet att utrusta både en begagnad och en ny skotare till en mångsidig kombinationsmaskin

ALTERNATIV 1

En kombinationsmaskin, med vilken båda arbetsfaserna utförs under samma körning utan att byta utrustning.

Nisula erbjuder tre olika gripalternativ för kombinationsmaskiner, med vilka båda arbetsfaserna utförs under samma körning. Flerfunktionsgripen 425C lämpar sig beroende på krankapaciteten för 12 t skotare och större. 425C lämpar sig bäst för förstagallringar och för andragallringar. Nisula 500C och 555C är flerfunktionsgripar för större gallringar. En lämplig underredesmaskin för den här gripen är beroende krankapacitet är en 15 t skotare och större.

Kraven på basmaskinen, Nisula 425C:
 • 100 cm3 pump med volymjustering
 • Skotare större än 12 t, med en kran med minsta lyftkapaciteten 550 kg vid full räckvidd
 • Skyddsrutor
Kraven på basmaskinen, Nisula 500C:
 • 130 cm3 pump med volymjustering
 • Skotare större än 15 t, med en kran med minsta lyftkapaciteten 750 kg vid full räckvidd
 • Skyddsrutor
Kraven på basmaskinen, Nisula 555C:
 • 130 cm3 pump med volymjustering
 • Skotare större än 15 t, med en kran med minsta lyftkapaciteten 900 kg vid full räckvidd
 • Skyddsrutor

När affären sker fastställs kundens behov och önskemål om skördningsspårets öppnande. Beroende på maskinens modell kan körspåret öppnas framifrån över förarhytten eller bakåt när man kör bakom lastutrymmet. Skördningsriktningen beaktas vid utrustningen av skotaren.

Fördelarna för kunden:
 • Möjliggör avverkning från stubbar till vägrenen utan att byta utrustning
 • Integrationen av skördningen och lastningen av timret ökar effektiviteten
 • Skördaraggregat kan också bytas till en ackumulerande energigrip (Nisula 285E+) eller till en traditionell timmergrip

ALTERNATIV 2

Skotare med separat skördaraggregat och timmergrip

Om skördaraggregatet och lastningsgripen byts beroende arbetsuppgifter, är det möjligt att för skördningen också använda ett traditionellt skördaraggregat. Då är kraven på basmaskinens utrustning och kranens lyftkapacitet mindre. Sålunda kan också äldre och mindre skotare utrustas till kombinationsmaskiner.

Alternativen för skördaraggregatet och för förstagallringen och för skördningen av kvistade energistammar är Nisula 325H, 425-seriens skördaraggregat avsedda för förstagallringar och andragallringar samt 500-seriens skördaraggregat avsedda för större gallringar.

Kraven på basmaskinen, Nisula 325H:
 • 71 cm3 pump med volymjustering
 • Skotare större än 10 t, med en kran med minsta lyftkapaciteten 350 kg vid full räckvidd
 • Skyddsrutor
Kraven på basmaskinen, Nisula 425H/C:
 • 100 cm3 pump med volymjustering
 • Skotare större än 12 t, med en kran med minsta lyftkapaciteten 550 kg vid full räckvidd
 • Skyddsrutor
Kraven på basmaskinen, Nisula 500H/C:
 • 130 cm3 pump med volymjustering
 • Skotare större än 15 t, med en kran med minsta lyftkapaciteten 750 kg vid full räckvidd
 • Skyddsrutor

Detaljer som underlättar det dagliga arbetet

Enhet för byte av grip

Nisula har planerat motorslangarna som monteras på kranen så att bytet av skördaraggregatet till timmergrip sker smidigt. Motorslangarna är enkla att ta loss från snabbkopplingarna samt slanghållarna från bommen. Sama parallella bromslänk och axelmodellens rotator passar för båda arbetsfaserna. I detta fall undviker man onödiga investeringar.

Axelmodellens rotator tillsammans med den maskinbearbetade flänsen för bytet av grip, säkerställer att bytet av gripen sker snabbt. Vanligtvis räcker bytet av gripen från skördaraggregatet till skotargripen och tvärtom cirka 15–30 minuter.

Nisula Syncro tillför egenskaperna från en parallell kran till en traditionell kran

Nisula har utvecklat Syncro-funktionen för kranar med vertikal pelare. Med denna geniala lösning får man egenskapen från en parallell kran till en kran med vertikal pelare när den dras inåt. Denna hydrauliskt verkställda egenskap ökar energieffektiviteten, samt gör flyttningen av timret från stubben till skördarpunkten enkel.

Syncro-funktionen gör kombinationsarbetet effektivare än tidigare.

Skördaraggregat och gripar för skotare

Med Nisulas skördaraggregat kan skotaren utrustas till en produktiv kombinationsmaskin. C-modellens skördaraggregat för skotaren till en äkta kombinationsmaskin, med vilken alla arbetsfaser utförs med en grip. H-modellens skördaraggregat möjliggör utrustning av även mindre skotare för skördning. I sådana fall utförs skotningen med en traditionell timmergrip.

NISULA STYRSYSTEM

Nisula NCU3 / NCU3i

Nisula NCU3- mätapparat med 5,4” skärm har konstruerats utgående från erfarenheter som har insamlats under fyra decennier. Den nya elektronikgenerationen har gett systemet mer datorprestanda, NCU3 styr skördaraggregatet med precision. Menystrukturen är enkel att använda, för att varje förares inställning ska vara lätt att hitta.

Hydraulikstyrningen har tagits till en ny nivå, som möjliggör att man kan köra snabbt och exakt till måttet. Precision är till fördel under alla omständigheter. Sensorströmmen finns bakom en separat säkring, vilket medför att eventuella sensorskador minskar märkbart. Modellen NCU3i är försedd med 7” färgskärm. Prioritetsapteringen förenklar arbetet.

Nisula NCU3X

NCU3X är försedd med en större 12,1” pekskärm. X-modellen innehåller värde- och fördelningsaptering samt en dataöverföringsenhet. Tack vare den nya elektronikgenerationen och den ökade datorprestandan är fördelnings- och värdeapteringen exakt. Även den nya avancerade algoritmen maximerar resultatet.

PC:n som används för kartprogrammen och dataöverföringen är ett separat genomförande, varvid den inbyggda lösningen garanterar tillförlitligheten. Eventuella Windows/PC-problem stoppar inte upp avverkningen. PC:s datorprestanda påverkar inte på något sätt på avverkningen, vilket tillåter att skogsbolagets programvaror och kartprogram också får vara tunga.

Material och media

Nisula 425C harvester head with forwarder. Real combi machine!
Bildbank